EBK, Siste
Nyhetsarkiv


Har du nyhetstoff? kontakt Terje Bomann-Larsen.

01.01.08.:
2007 er historie,men du kan kan scrolle nedover denne siden og gjenoppleve de gode minnene fra en fin sesong!

18. desember.
Har du nøkkel?
Det har i årenes løp vært lånt ut en del nøkler til utstyrscontaineren i Sandsbukta, men ikke alle har vært like flinke til å levere tilbake, og styret har pr. i dag ikke full kontroll over hvor mange som befinner seg i omløp. Vi kommer derfor til å bytte låsen, og starte med blanke ark. Det betyr ikke at vi vil endre praksisen med å låne ut nøkler til medlemmer med spesielle behov, men vi vil i framtida kreve et depositum på noen hundre kroner som betales tilbake når nøkkelen leveres inn igjen. Slik håper vi å få bedre styring i framtida.
Dersom du sitter med en gammel nøkkel, vil den altså ikke lenger kunne brukes til containeren, men vi vil likevel gjerne ha den tilbake. Arne Førlie er nøkkelansvarlig, men om det passer bedre, kan du gjerne levere til et annet styremedlem.

12. desember.
Vi gratulerer!
Rekrutteringen har vært litt laber de siste sesongene, men på lengre sikt begynner det å se bedre ut. 8. desember fikk Ken Thomas og samboer Siri en sønn som har fått navnet Herman. 4,1 viste vekta, så det er en god plugg vi snakker om her. Om noen år skal han nok prøve seg på Mikke Mus, og det er flere potensielle Mikkeseilere i vente - følg med!
Bildet til venstre er forøvrig tatt på fødeavdelingen på Kongsberg Sykehus av Ståle Weseth fra Laagendalsposten.

Styret har ellers hatt et møte for å forberede årsmøtet i januar. Vi går for 23. januar, og kommer med mer info her når vi har bekreftelse på at vi kan bruke de vanlige lokalene på Vestfossen Barne- og ungdomskole. Formell innkalling følger selvsagt på foreskrevet vis.

27. november
Det er over for i år.
Vi går inn i julemåneden, og må vel innse at sesongen 2007 er over. Ikke slik at vi skal nekte noen å seile, men det blir vel i så fall neppe på Eikeren.
Som de siste årene har også 2007 gitt mange fine vinddager, og de ivrigste blant oss logget også denne sesongen ca. 30 seildager. Men selv om antallet dager ble omtrent som i fjor og i forfjor, har sesongen på mange måter vært annerledes. Solgangsdagene i Sandsbukta har stort sett glimret med sitt fravær, men til gjengjeld har lavtrykkene pøst på med både nordvest og sørvest i rikelig monn. Allerede i april hadde vi den første store dagen på Berga (bildet til venstre), og utover i mai fulgte flere på Omlid. Seilstørrelser mindre enn 5 kvadratmeter var flittigere brukt enn på lenge.
Juni og juli var ikke like bra som i fjor, men de dagene vi fikk, var til gjengjeld gode. Det gjaldt både Omlid (til høyre), og selvsagt Lista, der oppslutningen om fellesturen dessverre var historisk dårlig. Og nettopp labert oppmøte har vært en "trend" denne sesongen. Sikkert har det hatt sammenheng med vær og temperaturforhold, men vi er litt bekymret over liten nyrekrutering, og at en del av de som har kommet til i seinere år har blitt mer eller mindre borte. Høsten bød heller ikke på nybegynnerforhold, og frammøtet på onsdagstreningene etter ferien var tilnærmet null. Til gjengjeld ble det noen episke dager for viderekomne på Berga, med 15. september som den mest brutale på mange år. Sandsbuktasesongen ble avsluttet med "Big Day" 28. oktober, mens noen også fikk med seg en kort økt på Berga den 3. november. Vi takker for i år, og ønsker alle en god vinter!

29. oktober
Stor dag på slutten av sesongen.

Ikke siden restene av "Lisa" besøkte oss i oktober 2004, har vi hatt en slik dag i Sandsbukta, og til alt hell falt den på en søndag. Likevel var vi ikke mange - bare Henriette og Terje + en litt uheldig kiter - som stilte på riggeplassen. Noen hadde selvsagt reist til kysten for å seile 4-kvadrat, men det kunne de nesten ha gjort i Sandsbukta og. 5,0 - som bildet viser - var til tider i overkant stort, og lettvekter Henriette hadde nok med 4,2. Som bildet også viser ble det lange og fine bølger helt inn i bukta. Vanntemperaturen er fortsatt OK, og med lufttemperatur på 11 - 12 grader var ikke kulde noe problem. Likevel kan det vel hende at dette var siste dag på Eikeren for i år. I så fall var det en verdig sesongavslutning! Mange nye bilder - både fra søndag 28. og fra lørdag 27. oktober er lagt ut i galleriet.

2. oktober
En epoke er over.

Helt siden 80-tallet har EBK-ere vært regelmessige gjester på Lista i fellesferien og ellers i sommersesongen. Bausje (Nordhasselvika) har vært vår faste base på disse turene, men nå er det slutt. Bukta har siden 1987 vært fuglefredingsområde, og ble i 1996 omfattet av Ramsarkonvensjonen. I prinsippet har det hele tida eksistert et forbud mot brettseiling, men det har som en prøveordning vært gitt dispensasjon for seiling fra mai til midten av august for et område midt i bukta. Denne ordningen er nå avviklet. Siden denne nyheten ble sluppet samtidig med at det ble gitt en helt ny dispensasjon for seiling under ekstreme forhold i vinterhalvåret, kunne det se ut som om det hadde foregått en "hestehandel" der bredden var blitt ofret til fordel for eliten, men det blir avkreftet av saksbehandleren som har hatt hånd om saken hos Fylkesmannen i Vest Agder. Avgjørelsen ville blitt den samme, og ville snart ha kommet uansett. Grunnen er at fuglebestandene i området er i markant nedgang, og selv om dette kan ha mange grunner, er avviklingen av prøveordningen en konsekvens som måtte komme.
Men om Bausje er tapt, og vi kanskje ikke finner et annet sted der vi kan ha utstyret liggende opprigget foran teltåpningen, så finnes det andre muligheter på Lista: Flætten er en relativt "nyoppdaget" flattvannspot inne i moloen ved Borhaug der nordvesten er like sterk og jevnere enn på Bausje, og de mer proffe blant oss kan jo teste bølgene i Pisserenna (Grettestø) like utenfor. Det foreligger også planer om å legge til rette for brettseiling på Falkosanden (se kartet under) mellom Lille Havika og Einarsneset. Hvordan denne spoten fungerer på ulike vindretninger er vanskelig si noe om, men den er kanskje verd å prøve.
Kartet under viser hvordan Listastrendene er berørt av ulike typer vern. I de rødskraverte feltene kan vi gå ut fra at det er totalforbud mot surfing, mens de grønne områdene er landskapsverområder der det er fritt fram.

30. september
Arbeidene med båtrampa er i gang.
Som tidligere meldt (se nyhetsak fra 20. august) har Eikeren Fiskevernforening fått tillatelse til å bygge ei båtrampe med adkomstvei og parkeringsplass i Sandsbukta, øst for riggeplassen vår. Som bildet viser, er de nå så smått i gang. Det aller meste av krattskogen er fjernet, men enkelte større trær har fått stå.
Som bildet viser gir det bedre utsyn over Eikeren, men gjør også at vinden slipper bedre til på riggeplassen. Akkurat der har vi jo ikke bruk for den, men problemet er til å leve med. Dessuten vil nok krattet ganske snart vokse opp igjen. Hogsten har også ført med seg en del rusk og rask på riggeplassen, men ikke verre enn at vi tar det på dugnaden til våren.
Selv om den offisielle sesongen er over, er det fortsatt mulig å seile på Eikeren, men sommerdrakt er ikke lenger å anbefale.

22. september
Mer video!

Så er også den andre videoen fra Berga 15. 09. klar for visning. Den er næmere 10 min. lang, så det har tatt litt tid. Resultatet ligger her.

19. september
Video.
Det ble filmet en del på Berga den 15., og Runes versjon av denne minneverdige dagen er allerede klar for påsyn. Du kan se den ved å klikke
her.
Også Terje var aktiv med videokameraet, og fikk 42 min. med råfilm som er under redigering. Den kommer en av de nærmeste dagene. Ha tålmodighet!
I det hele tatt blir video stadig mer aktuelt, så vi planlegger å samle alle våre filmer på en egen side. Når vi kommer så langt, vil du ikke bare finne de velkjente snuttene fra Sandsbukta, Berga og Lista, men også historisk stoff fra nittitallet (Lista), og nyere ting som blir produsert fortløpende. Video tar imidlertid plass, og vi må først finne et webhotell som gir oss større kapasitet. Arne jobber med den saken. Når vi kommer så langt vil vi også opprette en spotguide med bildegalleri for Sandtangen i Drammensfjorden.

15. september
BIGGER!
Vi proklamerte 8. september som "Big Day", men den ble liten i sammenligning med den 15. Noen av oss innså at vi ikke hadde lite nok seil og brett til å gi oss i kast med anslagsvis 17-18 m/sek som feide nedover Eikeren, og de fleste av de som likevel gjorde et forsøk ble raskt blåst på land, og ikke akkurat der de startet fra. To mann fikk likevel en fullverdig økt. Arne viste igjen at han kan kunsten å seile overrigget og klamret seg til 4,4, mens Knut fikk tilkjørt sin Gaastra 4,0. Bildet viser tydelig at også den var stor nok i massevis, så vi snakker helt klart om sterk kuling. Flere bilder er lagt ut i galleriet.
Merkelig var det at vindmåleren på samme retning viste omtrent samme vindstyrke som forrige lørdag. Det kan vel kanskje tyde på at dyseeffekten nedover Eikeren ikke alltid er lik. Denne dagen var den ihvertfall sterk nok.

8. september
Berga leverte!
Igjen kan vi notere en "Big Day" på Berga. Meldingen var "Nord vest bris, frisk utsatte steder." Vel, vi vet hva det kan bety om retningen blir riktig, og det ble den i dag. Ca. klokka halv elleve skar kurvene på vindmåleren rett til værs, og vinden holdt seg i nærmere 5 timer. Den var jevn og fin, men gikk litt opp og ned. I perioder bikket den nok grensa for stiv kuling, og det var helt greit å seile 4,4, men i andre perioder var det heller 5-kvadratføre. De som hadde 4,7 hadde ingen behov for å rigge om. Vi hadde besøk av flere utenbygds seilere, men av klubbens egne var det bare Sven, Arne og Terje som stilte til kulingseiling. Det var nok litt skuffende, men vi får håpe det kommer flere slike dager utover høsten, og at EBK-erne kjenner sin besøkelsestid.

På bildet ser du Arne prøve seg med 5,2 - det skulle etter hvert bli STORT. Mange flere bilder er lagt ut i galleriet.

7. september
Berga på Windguru! - og på lørdag?
Da kan vi notere at vår eminente nordvestspot har fått sin velfortjente plass på Windguru! Det er Magne Ganz på Surfersinfo som har sørget for det, og du finner den
her. Vi takker Magne for innsatsen.
Om du studerer varselet nærmere, vil du også se at guruen har gode utsikter for kommende lørdag. Riktig nok melder den ikke mer enn 10 knop (ca. 5 m/sek.), men den tar ikke hensyn til lokale forhold, og dermed heller ikke den spesielle dyseeffekten som Eikeren gir. Sjansene for en hardvindsøkt er derfor rimelig gode, og det hadde vært fint om vi kunne stille mannsterke. Onsdagstreningene har vært ytterst labre etter ferien, ikke minst grunnet elendige vindforhold i Sandsbukta, men her har vi en sjanse til å ta igjen litt av det tapte.

28. august

ADVARSEL! - til alle som planlegger høsttur til Lista.
Sist helg var det varslet kanonforhold på Lista, og ett av våre aktive medlemmer - Henriette - som befant seg i Grimstad, heiv seg i bilen for å friste nordvestkulingen på riktig side av Lindesnes. Det skulle vise seg å bli en lang bomtur. Ikke fordi vinden sviktet, men fordi hun og andre surfere ble møtt med kontant håndheving av forbudet mot surfing i fuglefredingsområdet.
Det har "alltid" vært forbud mot å seile på Bausje etter 15. august, men det har i mange år vært betraktet som en sovende paragraf, og mange har brukt bukta utover høsten uten at noen har reagert. I de senere år har både kitere og windsurfere ikke bare gitt blaffen i surfeforbudet, men også kjørt bil og parkert langt inne i fredningsonen ved Bua, og hisset på seg både fugleinteresserte og myndigheter. Reaksjonen måtte komme, og nå kan man påregne en saftig bot (kr. 5000.-) om man prøver å sjøsette brettet på Bausje.
Nå er det ikke dermed sagt at man ikke kan seile på Lista over hodet. Så vidt oss bekjent eksisterer det ikke noe forbud mot å surfe på den såkalte Flætten, som er en flattvannspot innenfor moloen ved Borhaug, eller i "Pisserenna" som er det innbydende navnet på wavespoten utenfor. Mindre rutinerte surfere anbefales en tur til Kvavik innerst i Lyngdalsfjorden der vestavinden også tar godt.

20. august
Vindmåleren funker igjen.
Alle som fortsatt kikker innom vindmålersiden vil ha oppdaget at den er oppe og går igjen. Vi tør imidlertid ikke garantere at det vil vare, for den har vist seg å være svært sårbar på sin nye lokalitet. Det er rett og slett for mange ledd signalene skal gjennom før du kan lese dem av på datamaskinen din. Vi kan altså ikke garantere, men krysse fingrene for at den er oss til nytte ut sesongen. Hva vi gjør med plasseringen til neste sesong er uvisst, og ikke minst avhengig av hva som som skjer i denne saken:

Båtrampe ved riggeplassen.
Eikern fiskevernforening har lenge gått med planer om å bygge en båtrampe som skal lette fiskernes adgang til Eikeren. Etter å ha undersøkt flere alternativer, falt valget på Sandsbukta, der foreningen har fått kommunens godkjenning for å starte utbyggingen i høst. Da dette kom oss for øre tok vi kontakt med formann Morten Kristoffersen for å høre hva dette får å bety for vår virksomhet. Han kom i ned bukta og ga en grei redegjøelse for fiskevernforeningens prosjekt:
Mellom riggeplassen og steinmoloen (se bildet) skal det plasseres en rampe for utsetting av fritidsbåter. Den vil stikke noen meter ut fra bredden, men er det eneste som fysisk vil berøre vårt område. Adkomsten til rampa vil gå via en vei som legges mellom riggeplassen og åkeren på baksiden. Mesteparten av krattskogen midt i bildet vil bli fjernet, og her vil det bli anlagt en parkeringsplass med plass til 3-4 biler. Skillet mellom den nye veien/ parkeringsplassen og vår riggeplass blir markert med store steiner, slik at adkomsten hit vil være stengt som nå. Ulempene for oss vil altså være minimale, men kommunen har satt som betingelse at rampa skal være åpen for allmenheten. Dette kan føre til økt trafikk, ikke bare av fiskere og hyttefolk, men også av hurtigående joller, vannscootere etc. Om dette skulle bli et problem, får vi ta det når den tid evt. kommer.
På plusssiden er det flere faktorer verd å nevne: Når de får lovlig adkomst til vannet slipper vi sannsynligvis å oppleve at båtfolk jevnlig begår hærverk på kjettingen eller andre sperrer mot riggeplassen. Videre ønsker Eikern Fiskevernforening å ruste opp området, bl.a ved å utbedre veien ned til bukta. De ønsker også å opprette en værstasjon med webkamera, og her ser vi naturligvis en mulighet for konkret samarbeid. Skulle dette gå i orden vil vi allerede neste sesong ha en optimal, permanent plassering av vindmåleren!

8. august
Vil du stå på EBKs "Hard core mailing list"?
Som medlem av Eikeren Brettseilerklubb får du et par mailer i året. Det dreier seg om EBK-info ved sesongstart, innbetalingsblankett for kontingent og innkalling til/ referat fra årsmøte. For å bedre kommunikasjonen vil styret opprette en mailingliste for alle som ønsker å bli mer løpende oppdatert på klubbens aktiviteter. Fortsatt vil selve nyhetsakene ligge på denne siden, men du vil få en påminnelse og en link pr e-post når vi legger ut saker vi mener bør ha interesse for våre aktive medlemmer. Det kan dreie seg om fellesturer, kurs, treningsopplegg m.m. Siden vi ikke ønsker å framstå som spammere, er dette ikke mail som automatisk sendes alle som står på medlemslista, men der de som ønsker denne tjenesten aktivt melder seg på. Står du oppført med mailadresse på klubbens medlemsliste, skal du allerede ha fått en mail som forteller hvordan du gjør det. Om du av en eller annen grunn ikke har fått den, men likevel ønsker å stå på "hard core"-lista, kan du melde fra her.

3. august
Solgang i vente?
Temperaturen stiger, og metorologene melder sommer og sønnavind. Det borger også for solgangseffekt og gode dager i Sandsbukta. Klubbens statistiker, Rune Skullestad (bildet), har brukt ledige timer og data fra vindmåleren til å regne ut når på dagen du bør stå klar og ferdig opprigget for å få mest mulig ut av dagen. På bakgrunn av 16 målinger fra 2007, og 60 fra 2006 er konklusjonen klar: Mellom 16.10 og 16.15 er solgangsvinden på sitt sterkeste!
Så, stiller en ferdig rigga og i våtdrakt rundt halv fire i Sandsbukta en fin sommerdag, da er en i alle fall på rett sted til rett tid - statistisk sett!

31. juli
Så er vi igang igjen.
Onsdag 1. august starter vi opp igjen med vår faste treningskveld i Sandsbukta. Frammøte er som vanlig kl. 18.00, og da vil onsdagsansvarlig være på plass for å låse opp containeren. Meteorologene varsler sørvest bris, men den skal bli mer sør enn vest, så det er håp. Møt opp!

20. juli
Nye bilder fra Omlid.
18. juli ble en knalldag med 12-14 m/sek. på Omlid, og fem EBK-ere var på plass med sine minste brett og seil. Det resulterte naturligvis i en serie nye bilder, og noen av dem er lagt ut i galleriet.

15. juli
Kvalitetstid på Lista!


Årets Listatur bød ikke på så mange seiledager, og lørdagen var heller traurig, med lite vind og kalde regnbyger. Men søndag den 8. juli vil gå inn i historien som en av de store. Arne får ikke helt bestemt seg for om han skal rangere den som nr. 2 eller 3 blant alle sine Bausjedager, og det sier ikke rent lite! Vinden var de "normale" 12 m/sek, men den kom mer fra vest enn den pleier, og fra sør rullet det inn massive dønninger. De nådde selvsagt ikke helt inn i bukta, men restene lagde såpass brenning at man måtte ta hensyn til den ved launching. Ytterst i bukta bygde det seg opp gode ramper på opp mot to meter, og innbød til luftige svev. Vanntemperaturen var også god, så selv om det ble en del bading på enkelte, var det ingen som frøs.
Mandagen var alt ved det normale. Vinden var tilbake på klassisk nordvest, og dønningen borte. Selv om meteorologene fortsatt meldte kuling, kom den neppe over 10 m/sek. Det ble slalåmseiling i bukta, og mens det pøste ned på østlandet, fikk vi etterlengtet sol på kroppen mellom øktene. Litt før 19.00 ankom også Rune og fikk med seg den siste timen med brukelig vind. For selv om værmeldingen messet om "periodevis liten kuling" hele tirsdagen, ble det aldri mer enn lett bris.
Men likevel: Hvor ble det av folket? Tre - eller kanskje rettere: To og en halv EBK-ere er tynt! De to ivrigste, Terje (t.v.) og Arne er avbildet her med stram 5-kvadrat. 20 nye bilder er lagt ut i galleriet.

4. juli
Lovende for Lista!
Siste sjekk av
Windguru viser lovende prognoser for Lista i uke 28. Allerede på lørdag skal det dreie på nordvest og øke til frisk bris. På søndag kommer kulingen, og den skal blåse til og med tirsdag. Terje drar sørover allerede nå. og regner med å være på plass på Bausje fra lørdag. Da kan du få situasjonsrapport på mob. 48039202. Om han ikke svarer, er konklusjonen grei: Det blåser!

1. juli
Klar for Lista i uke 28?

Første uka i fellesferien har vi solide tradisjoner for en fellestur til Lista. Riktig nok tar vi forbehold om godt vær - det vil si gode vindmeldinger - men de fire siste årene har det slått bra til denne uka, og vi har hatt mange gode dager med hardvindseiling. Men Lista er ikke bare for den harde kjernen. Stranda på Bausje gir fine muligheter for trening, såvel av startteknikker som tricks og manøvre. Og det er heller sjelden at det blåser kuling konstant. Akkurat når de første stikker nedover vil naturligvis være avhengig av meteorologenes prognoser, men Vi satser på sol og en stor, feit "H" over de britiske øyer, og at det er klart for tur allerede til helga.

Har du spørsmål ang. Lista, kan du henvende deg på mob. 99626883 eller e-post til Arne. Han kjenner forholdene, og kan svare på det meste. Om du ikke har spørsmål, er det likevel fint om du gir Arne en melding, slik at han er oppdatert hvem som drar og omtrent hvor mange vi blir. Dersom vindforholdene ikke frister i uke 28, holder vi muligheten åpen for å utsette turen til ei seinere uke. Vi holder dere oppdatert her, så følg med!

Siste treningsdag i Sandsbukta før ferien blir dermed onsdag 4. juli. Vi er tilbake til høstsesongen 1. august.

24. juni
Nye bilder.
Juni har så langt ikke fulgt opp den fine sesongopptakten i mai. Men torsdag den 14. så det meget lovende ut for en "big day" på Berga. Ken Thomas var førstemann på plass, og rigget 5,0. Dessverre løyet det ganske fort, og Det endte opp med litt "av og på"-seiling med seilstørreler rundt 6 m2. Men det ble tatt noen bilder, og de er nå lagt ut på galleriet.

14. juni
Kurset er gjennomført.


Heller ikke denne sesongen klarte vi å fylle opp kurset, men fire deltakere er et akseptabelt antall for å gjennomføre. Søndagen var det lenge vindstille, men da all teori var gjennomgått, og nista nesten spist opp, kom det et fint drag fra sør, og alle kom seg utpå til ca. halvannen times seiling før det løyet igjen. Vi avsluttet derfor en halvtime før planlagt, og startet heller en halvtime tidligere på dag 2.
Dag 2 ble onsdag, siden det blåste nordvest på tirsdagen, og det ble en dag med mer, men ganske ujevn vind. Den kom i det minste fra sørlig retning, men tirsdagens nordavind hadde trukket ut det lunkne badevannet, og etterlatt seg heller kjølig vann fra dypere lag av Eikeren. Fra ca. 22 grader på søndag hadde temperaturen sunket til knappe 15 på onsdag. Det var småkaldt, men ikke uforsvarlig. Alle deltakerne viste fin framgang i løpet av kurset, og vi håper det ga mersmak på å fortsette.
Bildene er fra søndagens økt og viser f.v.: Cecilie og Rune med god kontroll. Karianne og Finn på kryssende kurs. Flere kursbilder er lagt ut i galleriet.

29. mai
- Men noen fikk seilt i pinsa.
Pinseturen ble avlyst, men noen fikk likevel seilt. De som tok sjansen på Omlid pinseaften ble belønnet med 10 - 12 m/sek, men det var slett ikke nødvendig å reise så langt. Ken Thomas var på Sandtangen i Drammensfjorden:
"Lørdagen var fin, med godt trykk i 6.4-kvadraten fra kl 16.30 til finnen min knakk og jeg fikk en lang svømmetur til i land. Det er greit å huske at dersom det blåser rett fra syd eller syd-sydvest, er Sandtangen et godt alternativ til Sandsbukta.
Mandag var det egentlig lite håp for distriktet da det var meldt nordøst. Riktignok var det meldt mye vind, men det er få eller ingen gode alternativer i nærområdet på denne vindretningen. Overraskelsen var derfor stor da jeg våknet mandag morgen til susing i tretoppene og en vindretning som ikke virket som N-Ø. Dette fikk jeg bekreftet da jeg sjekket vår eminente vindmåler som viste vest - nordvest. Været var ikke helt slik en godværsseiler ville hatt det, men jeg tok sjansen på Berga, og fikk godt betalt. Seilte fra kl 11.00 til kl 12.30, overrigget med 6.4m2. Jeg skylder vel en unnskyldning for ikke å ha sendt SMS-er, men telefonen var desverre tom for strøm."

27. mai
KURS 10. og 12. juni.
Vi satser på at meteorologene får rett i at sommeren er på vei, og inviterer til grunnkurs i brettseiling. Kurset legges opp såvel for absolutte nybegynnere, som for de som har prøvd seg litt. Avhengig av den enkeltes eventuelle medbrakte ferdigheter, vil vi trene på rigging av utstyr, startteknikker, seiling på rett kurs og vendinger (baut). Kurset varer totalt 6 timer, og starter søndag 10. juni 12.00. Vi kjører da til kl. 16.00, og avslutter med en kveldsøkt tirsdag 12. juni (kl. 18.00 - 20.00). Kurssted er som vanlig
Sandsbukta nord i Eikeren.

For å unngå kaos i bukta må vi begrense antall deltakere til maks. 8. Vi har kursutstyr til alle, men de som har, kan selvsagt stille med eget brett og rigg. Vi har også et antall våtdrakter til disposisjon, men disse er dessverre ikke av aller beste kvalitet, så det er en fordel om deltakerne har egne drakter. Vi håper selvsagt på sol, varme og en lett bris fra sør, men tar forbehold om utsettelse/ omberamming hvis vind- og værforhold blir helt umulige. Vi tar også et forbehold når det gjelder antall. Vi setter en grense på minimum fire deltakere.

Prisen for kurset er satt til kr. 500.- pr. deltaker, med en rabatt på kr. 100.- for medlemmer av EBK. Betaling av kursavgift skjer ved oppmøte, og du kan samtidig tegne medlemskap i klubben, dersom du ønsker det. Påmelding skjer pr. e-post eller telefon til kursansvarlig Terje Bomann-Larsen, og i tillegg til navn på deltaker må du oppgi et telefonnr. (helst mobil) som du kan nåes på. Trenger du å låne utstyr, vil vi også gjerne vite omtrent hvor mye du veier. Da kan vi lettere sette opp utstyr som passer deg. Deltakere med eget utstyr møter i god tid så man rekker å rigge opp før kursstart.

Pinseturen ble dessverre avlyst. Etter en totalvurdering av vær, temperatur og vindforhold, kom vi til at det ikke var særlig fristende å gjennomføre en fellestur til kysten denne gangen. Nå ser vil heller fram mot Lista i fellesferien!

25. mai
Klubbtur til Ringshaug 2. pinsedag.


Som antydet nedenfor, ser det ut til at mandagen blir den beste dagen i pinsa. Det er muligheter for sørvest på lørdag, og vi er noen som holder muligheten åpen for en tur til Omlid. Søndag skal det imidlertid trekke opp fra øst, men det er ikke meldt noe særlig trykk før utpå kvelden. Derimot ser mandagen rimelig sikker ut, og det sikreste stedet blir nok Ringshaug ved Tønsberg. Denne spoten er seilbar på alle østlige retninger, og egner seg både for drevne og mindre drevne seilere. Vi satser derfor på at så mange som mulig tar turen ned på 2. pinsedag. Nærmere tidspunkt avtaler vi når vi ser utviklingen av vær og vindforhold. Ta gjerne kontakt med Terje (mob. 48039202) eller Knut (mob. 92848758), så holder vi deg oppdatert.

24. mai
Usikre meldinger for pinsa.
Vi er midt i uka, og det er på høy tid å planlegge pinsa. Men om varslene for forrige helg var klare ei uke i forveien, varierer de nå nesten fra time til time. Lørdag var det varslet vestlig bris, men på met. no.s langtidsvarsel er det nå endret til skiftende bris. Det kan bety alt fra solgangsbris til at man egentlig ikke har peiling. Søndag og mandag var det først snakk om nord og nordøst, men det er endret til østlig bris. Den skal komme inn og øke på i løpet av søndag, og vare fram til tirsdag. Blir det noe trykk i den kan det bli bra på Ringshaug eller Skallevoll. Omre ved Nevlunghavn kan også bli bra om retningen ikke blir NE. Været forøvrig innbyr ikke til camping, så det er kanskje mest aktuelt med dagstur, en eller begge dager. Da er vi også mindre låst i forhold til vindendringer. Så langt er dette bare webredaksjonens private funderinger - kom gjerne med innspill og andre forslag!

24. mai
Nytt brett, og bra trøkk på onsdagstreninga.


Onsdag 23. mai kunne Rune og Arne hente vårt siste tilskudd til brettparken hos White Water. Det er en JP Australia Funster på 180 liter som i ytre mål ligner mye på vår JP New School som vi kjøpte for et par år siden. Funsteren har imidlertid polstring over hele dekket og er utstyrt med klappkjøl som gjør det lettere å seile opp mot vinden, særlig når det blåser lite. Vi har nå brett og rigger til å dekke et fullt kurs med åtte deltakere, uansett hva de måler og veier, og regner utstyrsparken som komplett. I de kommende sesongene blir det bare snakk om vedlikehold og erstatning av nedslitt materiell.
Denne kvelden ble også den første treningsdagen med skapelige forhold og et visst frammøte. To nye, og to nesten nye seilere fikk prøve seg i noe ujevn vind (SW), og i det beste kastene var det mulig å pumpe seg opp på plan. Bildet til høyre viser at det til og med kunne bli trangt, men Reidar finner likevel ei luke å smette gjennom. Vanntemperaturen begynner nå å bli akseptabel, så til alle som har våtdrakt: Møt opp neste onsdag! Vi har lagt ut et par bilder til i galleriet.

20. mai
Stooore dager på Omlid!


De som fulgte oppfordringen og ble med til Omlid, skulle ikke angre på det. Lørdagen ble riktig nok litt i overkant, da selv de største gutta kjørte 4,5 med maks. nedhal. Siden ingen hadde noe mindre, ble også vi litt mindre nødt til å gå ut med samme seilstørrelse. Det gikk for såvidt, men Omlidchoppen blir brutal når kulingen er stiv, så kreftene svant litt fortere enn vanlig. Men etter gjennomkjøringen på lørdag, ble søndagen med liten kuling en ren kosedag. Da viste Omlid seg på sitt aller beste, med jevn 5-kvadratvind så lenge noen gadd å seile.
Bildene viser: t.v.: lørdag: Arne og Terje. t. h.: søndag: Henriette og Arne. Også Knut og Rune var med, men vi håper vi blir mange flere neste gang. Flere bilder vil bli lagt ut på galleriet med det aller første.

16. mai
Omlid til helga?
Siden 17. mai og himmelfarten faller på sammen dag i år, har vi ikke programfestet noen klubbtur denne helga, men når nasjonaldagen er over, er det jo mange dager igjen, særlig for de som tar langfri og avspaserer på fredag. Og vind er meldt: Fredagen skal det blåse opp fra sør, og det kan bli seiling på hjemmebane, men både lørdag og søndag er meteorologene samstemt om at det skal blåse friskt fra sørvest langs Skagerakkysten. Det er meldt litt mer på lørdag enn på søndag, men begge dager ligger det an til å få brukt de mindre seilene. Er du interessert i å henge med - enten en eller begge dager - så hold kontakt med Terje på
e-post eller mob. 48039202.
Pinsa nærmer seg også med stormskritt, og vi er åpne for innspill og forslag til reisemål for den planlagte klubbturen da. (Se programmet.)

14. mai
Kjettingen tilbake på plass.
I fjor var veien ned til riggeplassen åpen, og vi hadde stadig problemer med båtfolk og andre som brukte plassen vår til parkering av biler og traller. Ikke bare opptok de arealet vi trenger til rigging, men kjøringen gikk også hardt ut over det som var av grasmatte. Vi sto ganske handlingslammet i denne situasjonen, da vi ikke visste hvem som hadde tillatelse av grunneier, og hvem som bare tok seg til rette. Også denne våren har det vært en del trafikk, så vi tok saken opp med Brekke i etterkant av dugnaden. Han reagerte raskt, og allerede i løpet av påfølgende uke var en solid kjetting med hengelås på plass.

Vi bukker og takker, men fortsatt vil det være noen som skal bruke veien til utsetting av båter etc. Dette vil være folk som har tillatelse og nøkkel fra grunneier, og disse skal vi selvsagt slippe fram. Det er derfor viktig at vi ikke dobbeltparkerer i bredden, men setter bilene pent på rekke langs veien, slik at den er åpen for lovlig trafikk. Veiskulderen er ryddet for busker og kratt, så det er ingen gangbar unnskyldning for å stå midt i veien. Parker godt inn til siden slik bildet viser.

12. mai
Vinterferien er over.


- Endelig! - vil nok noen si, for vindmåleren har vært dypt savnet. Men det har ikke vært noen enkel jobb å få den opp på nytt sted. Som bildene viser står den nå i toppen av ei høy furu på en liten odde utenfor Sandsbukta (se også kart lenger nede på siden). Her skulle den egentlig vært på plass allerede på mandag, men vindmålerkomiteen hadde undervurdert høyden på treet, og kabelen ble rett og slett for kort. Skjøteledning måtte til, og fredag 11. mai kl. 21.20 kom de første signalene ut på nettet.
Som man vil se vises ikke bare maksvind (grønn kurve) og snittvind (rød kurve), men også de blå punktene som indikerer riktig seilstørrelse. Disse er imidlertid basert på beregninger som ble gjort da vindmåleren sto i Hestehagan, og vil være helt verdiløse med den nye plasseringen. Vi håper nå at målingen her i mye større grad vil vise riktig vindstyrke, og at tolkning vil bli overflødig, selv om vi nok også i fortsettelsen må plusse på noe for å finne riktig styrke på nordvesten ved Berga.
Takk til vindmålerkomiteen; Rune, Rune og Arne for godt arbeid!

7. mai
Bukta er klar for sesongstart.
Det var en veldisiplinert dugnadsgjeng som sto på for å klargjøre Sandsbukta til sesongstarten onsdag 9. mai. Når vi skriver "veldisiplinert", er det fordi det under hele dugnaden blåste en frisk bris inn i bukta, og fristet til noe helt annet enn å rake kongler og plukke søppel. Men vi sto på og tok oss også tid til å nyte grillmaten før vi endelig fant fram utstyret. Grunnen til at vi var såvidt rolige var selvsagt at meteorologene hadde lovet vindøkning utover dagen, men slik gikk det ikke. Ken Thomas som førstemann fikk noen fine drag med 6,4-kvadrat, og var nesten ute av bukta da han ble stående i det første vindhullet. Noen av oss som var kommet kortest, fant da fram de største seilene, men heller ikke det hjalp så veldig mye. Vi skulle ha seilt først og rakt etterpå!
Riktig nok kom vinden tilbake, og de mest tålmodige fikk skrapt sammen til en akseptabel økt, men vinden som fulgte regnbygene var ujevn, og ikke som tidligere på dagen.
P.g.a. vind ble dugnaden likevel litt mangelfull. Vi fikk ikke gjort noe med flaggstanga eller med fundamentet til containeren. Andre oppgaver som gjenstår er å få sperret veien ned til riggeplassen, legge ut slalåmbøyene og sette opp vindmåleren. Men det kommer sikkert noen vindstille dager vi kan bruke til slikt.
Bildet viser Knut og Henriette i aksjon. Flere bilder fra dugnaden og seilingen etterpå er lagt ut i galleriet., sammen med ytterligere noen fra den fine lørdagen før.

30. april
Vi minner om dugnaden!
Vi er inne i en stille periode, og mens vi alle venter på mer vind, skal vi som vanlig klargjøre bukta for sesongen. Det skjer søndag 6. mai kl. 12.00. I tillegg til opprydding og strigling av strand og riggeområde, skal flaggstanga settes i stand, og vi skal se på fundamentet til den ene containeren. Ta som vanlig med hageredskap og grillmat. Klubben holder kull og drikke. Etter jobb og mat blir det seiling, så husk å ta med brettet!

Vindmåleren flyttes!
Hestehagan har ikke vært noen optimal plassering for vindmåleren vår. De som har visst hvordan den skulle tolkes har riktig nok hatt stor glede av den, men for andre enn de mest ivrige brukerne har det ikke alltid vært lett å forstå når man burde pakke bilen og dra ned til Eikeren. Noen vindretninger - som f.eks. nord-vest - har nesten ikke vært mulig å lese i det hele tatt. På det verste har måleren vist 1 m/sek. i Hestehagan, mens det faktisk har blåst stabilt 12 m/sek på Berga.
Den nye plasseringen (se kartet) er selvsagt heller ikke ideell for alle vindretninger, men den vil bedre fange opp sørlige vinder, og vi tror den gir en klart bedre indikasjon på nord-vest, selv om du nok må kalkulere med en betydelig økning herfra til Berga.
Vindmålerkomiteen har alt det tekniske - inkl. ny PC - klart, men selve måleren er tenkt montert på ei stang over toppen på ei stor furu. Dette er et praktisk problem som de fortsatt jobber med å finne en løsning på. Om det er noen der ute som har en god ide om hvordan dette kan gjøres, er vindmålerkomiteen ved
Arne Førlie takknemlig for konstruktive forslag. Om alt går som vi håper, skal vi ha måleren oppe innen den offisielle sesongstarten 9. mai.

22. april
Ny video er lagt ut!
Bildene under er hentet fra en quicktime-film (15,4 mb) som nå er lagt ut sammen med den gamle Bergavideoen på siden "Hvor seiler vi?". Du kan også gå direkte inn her.

19. april


BIG day - men kanskje en måned for tidlig?
Vi gjetter ikke mye feil om vi sier at det i lange perioder blåste 17 m/sek. på Berga 19. april. Arne er kjent for å være en mann som holder stort om det gjelder, men selv han gikk tidlig i land med 4,4-kvadraten. Den eneste som ble igjen der ute var Knut, som veier 10(?) kilo mer, og kan ta ut ekstravekta i ren muskelmasse. Selv han hadde, som bildeserien viser, sin fulle hyre med å holde 84-literen på vannet. Lettere og svakere menn med samme brett- og seilstørrelse på biltaket, fant det mest fornuftig å holde seg til videofilming og fotografering. Med 3 grader i vannet, og 7 i lufta, fristet det lite å risikere et havari. Vi får heller satse på at værgudene skjenker oss noen flere slike - eller i hvert fall nesten slike - dager når temperaturen blir litt mer sommerlig!
Bildene er forøvrig stills fra en videosnutt som er under redigering. Andre bilder vil etter hvert dukke opp i galleriet.

15. april
Eikeren åpnet i solgangsbris!


Det skjer ikke ofte på denne tida, men søndag 15. april blåste det solgangsbris inn i Sandsbukta, og den vanlige gjengen (Knut og Terje) var på plass. Det startet rolig med en laber bris som løftet oss så vidt over planegrensa, men økte jevnt og trutt, og da de første, litt vinterrustne jibbene var unnagjort inne i bukta, var det trykk nok til at vi kunne krysse ut på Eikeren på fire-fem slag. Særlig langs østbredden dro det skikkelig, og etter nærmere halvannen times seiling kunne vi rigge ned etter den beste åpningsdagen i "manns minne". Men det burde vel vært flere der?..
Bildene: T.v.: Terje drar sesongens første jibb i bukta. T.h.: Vinden har frisknet på og Knut har bra trykk i sin nye RS6. Flere bilder er lagt ut i galleriet.

13. april
5 dager til "Kick off!".
Nå er det bare 5 dager til vi tjuvstarter sesongen med pizzaparty hos Arne, onsdag 18. april kl. 19.00. Vi vil gjerne ha oversikt over hvor mange som kommer, og minner om at påmelding bør skje innen mandag 16., enten
pr. mail, eller på tlf. 32736562. Gratis mat og underholdning!

12. april
Vi - eller rettere sagt: - Knut er i gang!
Påsken ga flere dager med nordvest. Skjærtorsdag gikk det hardt ut over skogene rundt Kongsberg, og det må ha blåst minst 4 kvadrat på Berga. Langfredag og Påskeaften var sikkert også godt seilbare, men folk var spredt over alle hauger på påskeferie, eller hadde rett og slett ikke avsluttet skisesongen. Men nå er det ingen gyldig grunn til å vente lenger, og 11. april ble den første seiledagen i lokale farvann. Dessverre var det bare Knut som grep sjansen, og her er hans beretning fra sesongstarten:

"Da jeg kom ned til Fiskum blåste det 4-6 m/sek. fra nordvest. Jeg kjørte over brua og så at vinden fylte Eikeren. Ettersom jeg var alene og vanntemperaturen ligger mellom 0 og 2 grader, fant jeg ut at det var sikrest å seile på Fiskum. Mens jeg rigget opp økte vinden til 8-10m/s, så jeg dro ekstra nedhal i 8.5-kvadraten. Kryssen ut av bukta gikk greit, men noe vaklende. Seilte et kvarter med godt trykk før det løyet, og etter en drøy halvtime var jeg tilbake på land."

Så da er det bare for oss andre å følge eksempelet: Neste gang blir du ikke alene!

22. februar
Programmet er klart!.
Da har vi lagt ut programmet for 2007 på sin vanlige plass. Det skiller seg ikke så mye fra foregående sesongers, men vi vurderer å finne nytt reisemål for turen i pinsa, fortrinnsvis noe som er nærmere enn Lista, og dermed kanskje få med noen flere.
Ellers har styret vedtatt å kjøpe et nytt kursbrett på ca. 170 - 180 liter til sommerens kurs og trening. Vi har også gitt vindmålerkomiteen i oppdrag å få vindmåleren tilbake i virksomhet, og om mulig på et sted der den fanger opp Eikervinden bedre og tidligere enn i Hestehagan. I alle fall skal den være klar innen sesongstart.

25. januar

Årsmøtet i havn.
Det ble som vanlig et greit gjennomført årsmøte på Vestfossen Barneskole onsdag 24. januar. Rune Skullestad overtar for Sven Ulsbøl som nestformann, mens resten av styret fortsetter som i 2006. Ellers er det verd å nevne at klubben i fjor gikk med et pent overskudd, og at vi dermed tar oss råd til å investere i ett nytt kursbrett. Det betyr at vi får kursutstyr til åtte deltakere i Sandsbukta.
Av innkomne forslag var det kun et fra det sittende styret, som foreslo å opprette et utvalg som skal jobbe med videreopplæring. Medlemstallet viser synkende tendens, og det er for få som tar steget opp i hardvindsklassen. Det vil vi gjøre noe med, og Knut, Frode og Terje ble gitt ansvar for denne biten.
I løpet av februar vil styret sette opp programmet for sesongen 2007. Det blir lagt ut på vanlig plass når det er klart.


til toppen
til startsiden