Program 2009

Oppdateringer og eventuelle endringer legges fortløpende ut på nyhetssiden. (kommer ikke i posten!)
Kick off
Vi innleder som vanlig med "Kick off" med pizza, mineralvann, fete filmer, juging & skryt hos Arne på Raumyr onsdag 22. april kl. 19.00.Tema for kvelden: Reisemål. Med usikkerheten rundt Lista, er det aktuelt å se på andre mål for våre klubbturer, enten i Norge eller våre naboland.
For at vi skal ha oversikt over hvor mange som kommer, ber vi deg melde deg på til Arne pr. e-post eller på 32736562 innen mandag 14. april. Klubben spanderer mat og drikke!

Vindkomitéen går til verket
Selv om vi ennå ikke har satt i gang med organisert trening, regner vi med at det er godt seilbart, og folk er utålmodige etter å komme på vannet. Vindkomitéen (Magne, Knut og Terje) tar derfor Kick off også som et signal til å levere vindmeldinger og anbefalinger av seilesteder og -tider her på hjemmesidene. Vi oppretter en egen side for disse. I startfasen satser vi på å melde en gang i uka.

Dugnad
Søndag 27. april gjør vi bukta presentabel. Møt opp kl. 12.00 i Sandsbukta, med river, spader, trillebår og grillmat, gjerne også redskap til å klippe kvist. Vi vil også sende en delegasjon ned til Berga for å se hva vi kan gjøre der. Klubben holder grill og mineralvann. Når jobben er gjort, blir det seiling.

Onsdagstrening
Første onsdagstrening blir 7. mai, og i år vil vi prøve å komme i gang kl. 17.00 å få best mulig vindforhold. Vi fortsetter i Sandsbukta hver onsdag fram til fellesferien, og vindkomitéen vil levere prognoser i forkant av hver treningsdag, i tillegg til helgene. Nytt blir det også at vi vil kjøre kjøre fastsatte programmer på alle treningskvelder, f.eks. jibb, startteknikker etc. Vi vil ha alternativer for både lettvind og hardvind, og fullstendig treningsprogram for mai og juni vil bli lagt ut her i god tid før sesongstart.

Pinsetur
Pinsa kommer tidlig i år, men vi mener det går helt greit for alle som har ei god våtdrakt å ta en tur til kysten 10. - 12. mai. Mer nøyaktig hvor og når avgjør vi når vindkomitéen har analysert vindprognosene, men vi satser i utgangspunktet på Vestfold. Er du interessert, så ta kontakt med Knut på mob. 92848758 eller e-post så blir du holdt oppdatert. Alle som står på EBK hard core-lista vil bli oppdatert pr. mail.

Kurs
Vi holder nybegynnerkurs så tidlig som mulig i juni. Hva som er mulig avhenger av temperaturutviklingen i Eikeren så vi kommer tilbake med med tider, priser og påmeldingsadresse når vi ser hvordan våren forløper. Det vil bli annonsert på nyhetsidene her og i lokalpressen god tid i forveien. Forhåndsinteresse kan meldes til en i styret, så får du tilbakemelding så snart tidspunktene er klare.

Tur til Lista
Vi vet ennå ikke om Bausje blir åpnet for seiling, men vi har likevel valgt Lista som reisemål også i år. Vi kan i alle fall ligge i telt der vi pleier, men må kanskje kjøre ut til Borhaug når vi skal seile. Der er det to alternativer:
1. "Flætten" er en flattvannspot som ligger skjermet av moloen ved Borhaug, og er perfekt for mindre rutinerte seilere, freestyle og slalom/speed.
2. "Pisserenna" ligger vest for moloen. Her står havet rett på og renna er kjent som en krevende bølgespot når nordvesten herjer.
Selv om vi kanskje ikke kan ha utstyret ferdigrigget foran teltåpningen finnes det fortsatt muligheter vi synes det er verd å prøve ut. Uke28 har første prioritet, men som vanlig ser vi været (dvs. vindmeldingen) an. Alle på hard core-lista blir fortløpende orientert, det gjelder også andre som melder sin interesse.

Trening i høstsesongen
Vi starter opp igjen onsdag 30. august kl. 17.00 i Sandsbukta, men vil i august og september være mer fleksible når det gjelder tid og sted. Om vindkomitéen finner ut at det blir bedre forhold andre steder, drar vi dit. Det kan bli Fiskumvannet, Berga eller Sandtangen, men lenger unna enn Drammensfjorden drar vi ikke på kveldstrening. Det trenger heller ikke bli en onsdag, dersom meteorologene melder bedre vindforhold på f.eks. tirsdag eller torsdag. Om noen skulle ha behov for å få åpnet containeren i denne perioden, må det evt. gjøres forhåndsavtale med en i styret. Også når det gjelder oppdatering på treningstider og -steder i denne prerioden, kommer vi til å bruke hard core-lista flittig.
Basert på erfaringene fra vårtreningen kommer vi også til å vurdere å holde et kurs for viderekomne.

Høsttur
Også i høstsesongen vil vi prøve å organisere en fellestur til kysten. Tid og sted kommer vi nærmere tilbake til etter ferien.

Sesongslutt
I uke 38 (15. - 20. september) avholder vi den siste faste treninga for sesongen. Men det er selvsagt lov å holde på til isen legger seg!