Program 2004

Eventuelle endringer og oppdateringer legges fortløpende ut på nyhetssiden. (kommer ikke i posten!)

Dugnad

Søndag 2. mai kl. 12.00 i Sandsbukta. Ta med river, spader og trillebår. Klubben holder engangsgriller, pølser og brus.

Sesongstart

Første onsdagssamling blir 5. mai kl. 18.00. Deretter hver onsdag ut sesongen.

Tur til Lista 1

Vi satser på en av de tre siste helgene i mai, lytter til meteorologen og drar når det ser lovende ut. Første alternativ er 14. - 17 mai. Er du interessert, ta kontakt med Knut på mob. 92848758 eller e-post så blir du holdt oppdatert.

Kurs

Vi er åpne for et kurs i slutten av juni, enten et nybegynnerkurs eller ett for mer viderekomne, f. eks. vannstart, trapesteknikk o. l. Har du ønsker eller behov, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med en i styret Vi legger ut endelig kursprogram på nyhetsidene senere.

Tur til Lista 2

I fellesferien blir det Listatur igjen. Uke 28 har første prioritet, men som vanlig ser vi været an. Meld din interesse!

Kurs

I august er vannet i Sandsbukta godt og varmt, og det kan igjen bli aktuelt å holde kurs. Vi ser behovet an.

Sesongslutt

Siste onsdag i september er offisiell sesongslutt i Sandsbukta. Men det er selvsagt lov å holde på til isen legger seg!