Referat årsmøte 2003

Årsmøte ble avholdt 28. januar 2003 på Vestfossen Barneskole, Vestfossen. 8 medlemmer var tilstede.

Referent:
Arne Förlie (s)