Årsberetning for Eikeren Brettseilerklubb 2002

Sandsbukta

Offisiell start var 28 april og siste dag var 29 september. Vårdugnaden 5 mai hadde godt oppmøte. En container ble solgt i løpet av vinteren, så nå har vi to stk. igjen for lagring av klubbens utstyr.

Klubbens biltilhenger ble ogs? solgt i løpet av vinteren. Denne hadde ikke blitt brukt de siste årene, og tok bare opp plass i containeren (som ble solgt).

Etter ferien kjøpte klubben to nye brett, en Bic Nova og en Bic Techno Evolution Large, komplette med rigg. Brettene har v?rt flittig brukt, og det er tydelig at moderne brett er enkle ? seile på og fenger.

Klubben har solgt gammelt foreldet utstyr for ? gjøre plass til nyanskaffelsene.

Sandsbukta har v?rt flittig brukt, spesiellt etter at nye brett ble kjøpt, og det har vært mer aktivitet iår enn p? lenge. Nye ivrige medlemmer ble observert seilende p? nord-øst vind langt ut i oktober.

Medlemskap

Vi har per dags dato 26 medlemmer (1 kvinne junior, 7 kvinner senior, 1 mann junior, 17 menn senior). Inklusive familiemedlemmer og æresmedlem (1).

Reiser

Den harde kjerne har hatt turer til Lista og Helgeroa. Siste seiledag på Helgeroa var 26. oktober.

Klubbsamlingen på Lista i fellesferien var mer eller mindre mislykket fordi det var vindstille og mye regn. Dog fikk vi muligheten til ? prøve drageseiling med byttelån av utstyr med andre tilreisende.

Kursvirksomhet

I august arrangerte vi brettseilingskurs med 8 deltagere fra Hokksund Ungdomsskole.

Møter

Det er i perioden avholdt 2 styrem?ter.

Organisasjon

Klubbens styre har i perioden best?tt av:
Leder Torolf Sogn (Knut Johnsen har fungert som leder siden august)
Nestleder Knut Johnsen
Kasserer Arne Rolund
Sekret?r Arne Förlie
Styremedlem Terje Bomann-Larsen
Vara Styremedlem Alf Henriksen
Valgkomite Alf Dale

Diverse

Det har vært 2 utsendelser av klubbavisen "EBK Informerer" i løpet av året.

Klubben har egen side p? verdensveven. http://www.ebk.forlie.com


For styret i Eikeren Brettseilerklubb 5/1-2003 Arne Förlie (sekret?r)