Årsberetning for Eikeren Brettseilerklubb 2001

Sandsbukta

2001 sesongen har vært preget av mye fint vær, men mindre vind enn vanlig i Sandsbukta. Dette gjelder spesiellt august hvor solgangsbrisen var en sjelden gjest.

Offisiell start var 29. april og siste dag var 30. september. Dog, dette stoppet ikke de ivrigste som logget 4 gode seiledager på Helgeroa i november.

Vårdugnaden 6. mai hadde godt oppmøte. På grunn av den høye vannstanden høsten før så var det mye kvist og drivtømmer på stranda iår. Vi fikk hjelp av grunneier Sand til å løfte brua tilbake på plass. Den er nå ca 15 cm høyere enn tidligere, så forhåpentligvis unngår vi nå at den driver avgårde igjen. Sand har også forrært klubben et praktfullt bord med benker i russisk rundtømmer.

Åpen dag

1. juli arrangerte klubben Åpen dag i Sandsbukta. 4 surfeinteresserte møtte frem og fikk prøvd seg på klubbens utstyr. I forkant av dette arrangementet så fikk vi en god omtale i Eikeren (lokalavis for Hoff, Eidsfoss og omegn).

Medlemskap

Vi har per dags dato 23 medlemmer (1 kvinne junior, 5 kvinne senior, 1 menn junior, 16 menn senior). Inklusive familiemedlemmer og æresmedlem (1).

Reiser

Den harde kjerne har hatt flere turer til Lista og Helgeroa.

Klubbsamlingen på Lista i fellesferien hadde stort oppmøte, men mindre vind enn man håpet på. Det ble allikevel 4 praktfulle dager med 6.0 og 7.5 m2 seil.

Regattaseiling

Vår tradisjonelle regatta 'Eikeren Rundt' var iår planlagt til 2. september. Desverre var det ingen vind denne dagen så regattaen ble derfor avlyst.

Møter

Det er i perioden avholdt 3 styremøter.

Organisasjon

Klubbens styre har i perioden bestått av:
Leder Torolf Sogn
Nestleder Knut Johnsen
Kasserer Arne Rolund
Sekretær Arne Förlie
Styremedlem Jon Andre Stærkeby
Vara Styremedlem Alf Henriksen
Valgkomite Alf Dale
Valgkomite Pål Andersen
Regattasjef Torolf Sogn

Diverse

Det har vært 2 utsendelser av klubbavisen "EBK Informerer" i løpet av året.