Referat årsmøte 1999

Årsmøte ble avholdt 25. januar 2000 på Vestfossen barneskole. Det var flau vind og kuldegrader.

Møte ble åpnet ved leder, ingen hadde kommentarer til innkallingen. Knut Johnsen ble valgt til møteleder og Torgeir Bjørnvold til referent.

Årsberetning ble godkjent med følgende tilføyelse/endring:

Regnskapet er revidert med to fotnoter
  1. Manglende årsoppgave fra Postbanken og
  2. Korrekt budsjetttall for 1999 må legges inn.
Regnskapet godkjennes formelt på medlemsmøte.

Kontingent for 2000 ble enstemmig vedtatt uendret

Budsjett for 2000 ble enstemmig vedtatt.

Styresammensetning ble godkjent
Følgende styre for 2000 ble enstemmig valgt:
LederTorolf Sogn
NestlederKnut Atle Johnsen
Kasserer Arne Rolund
SekretærArne Førlie
StyremedlemTorgeir Bjørnvold
VaramedlemAlf Henriksen
Revisor
Vara. Revisor
ValgkomiteAlf G. Dale & Pål Andersen
Ny revisor finnes til Styremøte og velges formelt da.

Neste års program ble gjennomgått, Medlemsmøte ble vedtatt lagt til mars og turseilas i august ble foreslått.

Klubben har 20 års jubileum 8.august, det ville da være naturlig å legge turseilasen til helga før eller etter.

Under eventuelt ble det foreslått en konkuranse: ”Hvem har logget flest seildager