Årsberetning for Eikeren Brettseilerklubb 2000

Klubben hadde 8. august 20 års jubileum. Dette ble markert med jubileumsregatta.

Sandsbukta

2000 sesongen har vært preget av mye fint vær, og med fin solgangsbris på ettersommeren har det vært mer seilaktivitet Sandsbukta i år enn i fjor.

Offisiell start var 7. mai og siste dag var 30. september.

Pga. mye regnvær i november steg vannstanden i Eikeren slik at vannet nådde inn i kontainerne og brua drev oppover bekken. Det er ikke observert skader på lagret utstyr i kontainerne, men brua må flyttes tilbake neste sesong.

Vårdugnaden 7. mai hadde godt oppmøte. Rydding av stranda ble foretatt. Deretter var det grilling.

Den eldste kontaineren har blitt vasket med høytrykkspyler og malt i løpet av sommeren.

Medlemskap

Vi har per dags dato 21 medlemmer (3 kvinner junior, 1 kvinner senior, 1 menn junior, 16 menn senior). Inklusive familiemedlemmer og æresmedlem (1).

Reiser

Den harde kjerne har hatt flere turer til Lista og Helgeroa. I tillegg har noen av klubbens medlemmer seilt i Danmark.

Regattaseiling

I forbindelse med klubbens 20 års jubileum ble det arrangert jubileumsregatta 3. september i Sandsbukta. 7 seilere deltok. Torolf Sogn var igjen regattasjef.

Møter

Det er i perioden avholdt 3 styremøter.

EBK på internett

EBKs sider på verdensveven har fått ny adresse: http://ebk.forlie.com/

Organisasjon

Klubbens styre har i perioden bestått av:

Leder Torolf Sogn

Nestleder Knut Johnsen

Kasserer Arne Rolund

Sekretær Arne Førlie

Styremedlem Torgeir Bjørnvold

Vara Styremedlem Alf Henriksen

Revisor Roar Bjerk

Valgkomite Alf Dale

Valgkomite Pål Andersen

Regattasjef Torolf Sogn

Diverse

Det har vært 2 utsendelser av klubbavisen "EBK Informerer" i løpet av året.