Referat årsmøte 1998

Årsmøte ble avholdt 26. januar 1999 på Vestfossen barneskole. 11 fremmøtte EBK'ere ble i tillegg til standard agenda underholdt med video fra Lista (klipt av Terje Bomann-Larsen) og bespist med pizza og brus (mat og lokaler ved Arne Rolund). Et vellykket arrangement.

Møte ble åpnet ved leder, ingen hadde kommentarer til innkallingen.

Arne Förlie ble valgt til møte leder og Torgeir Bjørnvold til referent.

Årsberetning ble godkjent med følgende tilføyelse/endring : Jorunns deltagelse på NSF seilting og medlemstall til 45.

Regnskapsrapport for 1998 ble godkjent uten kommentarer. Det er en del mindre forskjeller mellom utdelt og endelig regnskap, underskudd ble 3.870,-

Kontingent for 1999 ble enstemmig vedtatt uendret

Budsjett for 1999 ble godkjent med følgende endringer.

Styresammensetning ble godkjent
Følgende styre for 1999 ble enstemmig valgt:
LederTorolf Sogn
NestlederKnut Atle Johnsen
Kasserer Arne Rolund
SekretærTorgeir Bjørnvold
StyremedlemØystein Bunes
VaramedlemAlf Henriksen
RevisorStig B. Eriksen
Vara. RevisorArne Förlie
ValgkomiteAlf G. Dale & Pål Andersen

Neste års program ble gjennomgått

Det ble forøvrig nevnt at det til neste år også tas med "aktiva" i regnskaps rapporten.