Hei

Velkommen til ny sesong, vi varmer opp med medlemsmøte i Kongsberg og besøk hos Lilleby.

Program for 1999

Medlemsmøte

23. mars kl. 19.00, på Gyldenløve Hotell

Espen Synnestvedt fra White Water kommer og forteller om årets nyheter samt trender generelt.

Terje Bomann-Larsen viser video fra Lista.

Klubbtur til Lilleby

sammen med Brevik Seilforening 21. April kl.18.00 hos Lilleby&Co i Tønsberg. Presentasjon/salg av utstyr. Lilleby spanderer pizza.

Vår dugnad

Sent i år i håp om at containeren er tør og kan males.
9. mai kl. 11.00

Ta med trillebår, rive, familien og godt humør. Ta med passende klær om du vil male. Også i år avslutter vi med grilling.

Onsdager

Klubb dag er som vanlig onsdag kl. 18.00 fra 6. mai til 23. september, med unntak av juli. Nå også med volleyballbane for vindstille dager.

Onsdags ansvarlig er behjelpelig med tips og råd samt står for utlån av utstyr.

Kontingent

Det er tid for årets Kontingent. Benytt vedlagt postgiro, kontingenten betales til: Eikeren Brettseilerklubb v/Arne Rolund
Postgiro: 0825 0276843

Betalingsfristen er 1. april.
Det koster fremdeles like lite :
Familie : 300,- Senior : 200,- Junior : 125,-

Skriv navn på familiemedlemmer og fødselsår for nye medlemmer og juniorer
Vil du benytte telegiro går også det greit, bruk medlemsnummer som referanse.

Eikeren Rundt

Eikeren Rundt er NC i år også !

Tørrtrening

Klubben disponerer jibbe video (Peter Hart) og nybegynnervideo for utlån. Kontakt Torgeir.

Våttrening

Vi er invitert til å delta på Lysakerfjorden Brettseilerklubb trenings kveld (tirsdager ca. kl. 18.00)

Klubbturer

Lyst til å være med ? Kontakt Arne Förlie eller Knut Atle Johnsen ang. Lista
Torgeir ang. Danmark

Internet

EBK har fått hjemmeside, Arne Förlie har benyttet de sene nattetimer godt. Se resultatet på http://home.sol.no/~arnef/ebk/

Vil du stå på EBK's e-mail liste ? send en mail til Torgeir

Glimt fra fjorårets store begivenhet

Bilder fra innstalering av ny varmebrakke i Sandsbukta. Torolf Sogn, Kjell Horgen, Magnar Eide og Torgeir Bjørnvold.

Årsmøtereferat


Hilsen Styret