Årsberetning for Eikeren Brettseilerklubb 1998

Sandsbukta

┤98-sesongen har vært preget av surt regnvær, noe som får ta hovedskylden for lav aktivitet i bukta.

Men det ustabile været har gitt en del dager med mye vind både i Sandsbukta og på kysten !

Vi har fått ny varmebrakke i Sandsbukta !!! Øvre Eiker kommune bevilget 10.000,- Torgeir og Torolf skaffet til veie en nyoppusset container, Kjell Horgen og Magnar Eide sto for transport.
Tidlig en lørdag morgen i november, med passe frost i lufta, tro Gammlekara til og fraktet "varnebrakka" til Sandsbukta. Da Torgeir og Torolf dukket opp gjennsto bare "grunnarbeidet".
Hos Arne R. fant vi en standsmessig sofa, så nå er alt klart for en ny sesong.

Offisiell start på sesongen var onsdag 6. mai og siste dag var onsdag 30. september.

Vi har pr. dags dato 44 medlemmer (8 kvinner junior, 8 kvinner senior, 5 menn junior, 28 menn senior). En økning på 2 juniors og minus 12 seniors.

Vårdugnaden 26. april hadde godt oppmøte. Rydding av stranda ble foretatt. Deretter ble det grilling. Det var forøvrig for fuktig for maling, og det vedvarte hele sesongen, så det er utsatt til 1999.

Reiser

Hardcore har hatt flere turer til Lista og Nevlunghavn.
Danmark har også i år hatt flere besøk fra klubben.

Regattaseiling

Klubbens årlige tur-regatta, Eikeren Rundt, ble også i år gjennomført i fin stil, nå også som Norges Cup.
Regatta sjef var i år som før Torolf med god hjelp fra Anna, Arne R og Torgeir.

Møter

Det er i perioden avholdt 3 styremøter og 1 medlemsmøte.

Medlemsmøtet ble holdt på Vestfossen Barneskole med Pizza. Regnskap for 1997 ble formelt vedtatt.

Klubben deltok med 2 representant (Torgeir og Anna) på årsmøtet til Idrettsrådet i Øvre Eiker

Økonomi

Er stabilt god.

Internet

EBK hjemme side blir bare bedre og bedre, Arne Førlie gjør en stor innsats i de sene nattetimer.

Ta en titt på : http://home.sol.no/~arnef/ebk Vil du stå på EBK's e-mail liste ? send en mail til torgbjoe@online.no

Organisasjon

Klubbens styre har i perioden bestått av:

LederTorgeir Bjørnvold

Nestleder

Anna Abrahamsen

Kasserer

Arne Rolund

Sekretær

Øystein Bunes

Styremedlem

Alf Harald Henriksen

Varamedlem

Torolf Sogn

Øvrige verv:

 

Revisor

Stig Børre Eriksen

Varamedlem til revisor

Arne Førlie

Valgkomite

Alf Gudleik Dale

Valgkomite

Pål Andersen

Materialforvalter

Øystein Bunes

Regattasjef

Torolf Sogn

Ansvarlig for barneidrett

Torgeir Bjørnvold

Diverse

Det har vært 2 utsendelser av klubbavisen "EBK Informerer" i løpet av året.