Hei

Du inviteres herved til årsmøte
Tirsdag 26 Januar kl.19.00
 
Vestfossen Barneskole
 

Kjør fra Sandsbukta retning Vestfossen, passer såvidt Posthuset (Venstre side) ta av til høyre kjør litt og ta av til høyre igjen (Skolegata) Skolen ligger i enden av veien.

Agenda Årsmøte 1999

 1. Åpning av årsmøte ved leder
 2. Godkjenne Saksliste og innkalling, saker til eventuelt
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Behandle Årsberetning for 1998
 5. Godkjenne regnskapsrapport for 1998
 6. Fastsette kontingent for 1999, forslag uendret
 7. Vedta budsjett for 1999
 8. Godkjenne styresammensetning for 1999
 9. Valg
 10. Pizza
 11. Innspill til neste års program
 12. Eventuelt

Regnskap 1998

Vedlagte regnskap er ikke endelig da det avsluttes 31.12.98. Forsikring også for 1997.

Budsjett 1999

Forslag vedlagt. Av utgifter utover vanlig drift og vedlikehold foreslås det investert i "inngangsparti" til "varmebrakka".

Styrets forslag til styresammensetning

Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, 1 Styremedlem, 1 varamedlem.

Verv : Regattasjef Eikeren Rundt og Ansvarlig for barneidrett

Valgkomiteens forslag

Under utarbeiding og fremlegges på årsmøte.

Forslag til program for 1999

April Medlemsmøte
14. April Klubb kveld hos Lilleby
9. Mai Dugnad med grilling
1.Mai Sesongstart
Mai Klubbtur Lista
6. Juni Raceboard Brevik
Juni Kurs
August Kurs ?
15.Aug. Eikeren Rundt 99
22. Aug. Klubbmesterskap
30. sept. Sesong slutt
Aug./Sept Klubbtur Danmark
3. Okt. Vinterlagring av materiell
Klubbregatta i.h.t. liste når forholdene er bra
Kurs etter behov

Eikeren rundt 1999

Torolf har sagt seg villig til å arrangere Eikern Rundt i 1999 også. Også i år er vi med som del av NC.

Brevik SF

ønsker å arrangere klassemesterskap i Raceboard i 1999. Målet er å få mer en 30 deltakere slik at det kan arrangeres NM i raceboard i år 2000. Datoen er sansynligvis 6. Juni og stedet er Seivall, Breviks flotte seilsenter. Det satses på rikholdig premiebord og etterfølgende Pizza kveld.

Jorunn Horgen

Jorunn har stått bak et rekruterings initiativ der penger fra spilleautomater går til et fond, "Jorunn Horgens Rekrutteringsfond", Målsettingen med fondet er å øke bredden i norsk seilsport, gjennom bla. å støtte talenter og prosjekter som bedrer grunnlaget for å utvikle norske seilere til verdensklasse.

Vinter trening

Klubben disponerer jibbe video (Peter Hart) og nybegynner video for utlån. Disse er hos Torgeir
God Jul & Godt Nytt År

Hilsen Styret