Hei

Velkommen til ny sesong, vi varmer opp med besøk hos Lilleby og medlemsmøte i Vestfossen.

Årsmøte 1997

Stort frammøte (11 stk) i trivelige lokaler på Hokksund Båt og Camping.

Det var flere nye ideer til programmet for 1998.
Budsjettet ble utvidet slik at det er rom for investering i ny "varmebrakke", byggetrinn 1.
Byggetrinn 1 innebærer at den gamle brakka blir byttet ut med en container.
Byggetrinn 2 er å innrede containeren.

Regnskap 1997

Da regnskapet ikke var ferdig til årsmøtet fremlegges dette for ekstraordinært årsmøte onsdag 15. april.
Styret ble invilget mandat til å gjøre en foreløpig godkjennelse av revidert regnskap slik at alle skjema som skal fylles ut kan sendes innen fristen.

Program for 1998

Klubbtur til Plug-In

5 klubbmedlemmer møtte opp og fråtset i bommer og seil.

Grunnet kort frist rakk vi ikke å informere alle, men er du interessert i bommer, seil og brett (95 mod.) formidler Anna kontakt.

Klubbtur til Lilleby

Avlyst. Det blir istedet et møte med Brevik Seilforening i Skien. Mer info kommer.

Medlemsmøte

15. April kl. 19.00, EBK spanderer pizza, du tar med drikke.

I år foregår det på Vestfossen Barneskole. Kjør fra Sandsbukta retning Vestfossen, passer såvidt Posthuset (Venstre side) ta av til høyre kjør litt og ta av til høyre igjen (Skolegata) Skolen ligger i enden av veien.

Vårdugnad

26. April Kl. 11.00.

Ta med trillebår, rive, familien og godt humør. Vi skal male containerne så ta med passende klær om du vil male. Også i år avslutter vi med grilling.

Onsdagsansvarlig

Klubbdag er som vanlig onsdag kl. 18.00 fra 6. mai til 23. september, med unntak av juli. Nå også med Volleyball bane for vindstille dager.

Onsdagsansvarlig er behjelpelig med tips og råd samt står for utlån av utstyr.

Telefonstafett

Vi har etablert "vind-vakt" !! Den fungerer slik at den første som ser at det blåser ringer til det er noen som er hjemme, denne ringer da videre osv.

Vi har etablert en liste med navn og telefon numre, vil du være med så send en e-mail eller ring til Torgeir.

Kontingent

Det er tid for årets Kontingent. Benytt vedlagt postgiro.
Betalingsfristen er 30 April.
Det koster fremdeles like lite:
Familie : 300,- Senior : 200,- Junior : 125,-
Skriv navn på familiemedlemmer og fødselsår for nye medlemmer og Juniorer

Eikeren Rundt som NC

Eikeren Rundt er godkjent som Norges Cup regatta, mer om dette i neste nummer !

Tørr trening

Klubben disponerer jibbe video (Peter Hart) og nybegynner video for utlån. Kontakt Torgeir for lån.

Våt trening

Vi er invitert til å delta på Lysakerfjorden Brettseilerklubb trenings kveld (Tirsdager ca. kl. 18.00)

Klubbturer

Lyst til å være med ? Kontakt
Arne Förlie ang. Lista
Torgeir ang. Danmark

Internet

EBK har fått hjemmeside, Arne Förlie har benyttet de sene nattetimer godt. Se resultatet på http://home.sol.no/~arnef/ebk/

Vil du stå på EBKs e-mail liste ?
send en mail til torgbjoe@online.no.


Hilsen Styret


HTML versjon av Arne Förlie.