Referat årsmøte 1997

Årsmøte ble avholdt 6. januar 1998 på Hokksund Båt og Camping med 11 medlemmer tilstede.

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøte ved formann
  Agendaen ble godkjent
   
 2. Godkjenne Saksliste og innkalling, saker til eventuelt
  Torgeir tok opp ønsket om å diskutere anskaffelse av ny varmebrakke. Dette ble tatt opp under budsjettdiskusjonen.
   
 3. Valg av møteleder og referent
  Knut ble valgt til ordstyrer og i ny sekretærs fravær ble avtroppende sekretær valgt til referent.
   
 4. Behandle årsberetning for 1997
  Antall klubbmedlemmer oppdateres i.h.t. siste status.
  Årsberetning gjøres generelt litt mer formell og faktiske feil rettes opp.
   
 5. Godkjenne regnskapsrapport for 1997
  Regnskapet var ikke ferdig grunnet for knapp frist fra årsskiftet til årsmøtet. Det ble vedtatt å gjennomføre "Ekstraordinært årsmøte" samtidig med neste medlemsmøte. Temaet bli da godkjenning av regnskapet.
  Det nye styret fikk mandat til foreta foreløpig godkjenning av revidert regnskap.
   
 6. Fastsette kontingent for 1998, forslag uendret
  Godkjent
   
 7. Vedta budsjett for 1998
  Post 40 beløp strykes og overføres til post 43
  Post 43 beløp økes til 1100,-
  Post 72 legge til tekst om "Vestfold Seilkrets"
  Post 38-39 beløp strykes
   
  Forslag om ny varmebrakke:
  Leder la fram forslag om å anskaffe en oppusset container som varmebrakke. I første omgang var det tenkt å montere dør og vindu i åpningen og senere innrede veggene.
  Etter lang diskusjon ble det vedtatt (med en blank stemme) å gi styret adgang til å kjøpe container (tom, ferdig oppusset).
  Forutsetningen var å fjerne eksisterende varmebrakke og å få kjørt til den nye innenfor en økonomisk ramme på 5000 for EBK. Det forutsettes støtte fra Øvre Eiker kommune på ca. 10000 for at container skal anskaffes samt at grunneier i Sandsbukta godkjenner dette. Den gamle varmebrakken skal ikke fjernes før alt er avklart med ny.
  Følgende poster ble justert med tanke på container-anskaffelsen:
  Post 32: +10000,-
  Post 60-64: -15000,- Kommentar "Utgift forutsetter inntekt i post 32 (10000,-)"
  Tøymerker strykes fra budsjettet grunnet laber interesse på årsmøtet.
  Man ender med dette opp med et budsjett som går 4950,- i minus.
   
  Budsjettet ble godkjent.
   
 8. Godkjenne styresammensetning for 1998
  Ansvarlig for barneidretten utpekes av styret.
  Styret forslag til styresammensetning ble godkjent.
   
 9. Valg
  • Leder: Torgeir Bjørnvold
  • Nestleder Anna Abrahamsen
  • Sekretær Øystein Bunes
  • Kasserer Arne Rolund
  • Styremedlem Alf Harald Henriksen
  • Varamedlem Torolf Sogn
  Styret ble godkjent ved akklamasjon.
  • Revisor Stig. B. Eriksen
  • Revisor Arne Förlie
  • Valgkomite Alf Gudleik Dale
  • Valgkomite Pål Andersen

 10. Kaffe
   
 11. Innspill til neste års program
  Medlemsdag med trimming av eget utstyr i Sandsbukta (Jorunn som instruktør).
  Ekskursjoner til leverandører (Lilleby & Plug In).
  Listatur foretas også første uke i juli.
   
 12. Eventuelt
  Ringelisten ved vind opprettes.
  Det ble ytret ønske om å få Eikeren Rundt med i Norges Cup-sammenheng som Maratonregatta.

  Pål (s)