Årsberetning for Eikeren Brettseilerklubb 1997

Sandsbukta

'97-sesongen har vært noe bedre enn '96 mhp. vind.

I år har vi fått satt opp stenger samt investert i ball og nett til volleyball for å kunne arrangere sandvolleyball de dagene det er for lite vind og når man venter på de rette forholdene.

Offisiell start på sesongen var onsdag 30. april og siste dag var onsdag 1. oktober.

Vi har pr. dags dato 54 medlemmer (9 kvinner junior, 7 kvinner senior, 4 menn junior, 34 menn senior).

Vårdugnaden 27. april hadde godt oppmøte. Dugnadsgjengen var også i år godt utstyrt med flere trillebårer og generell rydding ble foretatt. Deretter ble det grilling.

Århundrets raskeste høstdugnad ble gjennomført fredag 24/10. Rekordholderne bestod av Torgeir, Alf G. D. og Pål. Utstyret ble forsvarlig lagret i påvente av ny og fantastisk sesong i 1998.

Kursvirksomhet

Det har i år vært gjennomført 2 kurs med opplæring av ungdommer såvel som voksne. Terje Bomann Larsen og Torgeir holdt hvert sitt kurs. De fortjener skryt for at de står på.

Reiser

Det ble arrangert 3 klubbturer til Lista. I sommer var forholdene veldig bra med mye og stabil vind. De som deltok fikk prøvd seil nedi 3.9 kvm! I september var det to nye suksessfulle turer med mye vind, store bølger og bra forhold. Dette burde vel friste til deltakelse for flere personer i 1998. Klubbens leder hadde en utmerket tur til Danmark i oktober - forholdene var komfortable selv så seint.

Regattaseiling

Eikeren Rundt:

Klubbens årlige tur-regatta, Eikeren Rundt, gikk av stabelen 6. september i strålende sol og heller lite vind. 14 deltakere fra KNS, DSSF, LBK og EBK var i år med. Regattaen hadde i år to klasser; Elite og VSOB (Very Special Old Boys). Sistnevnte gruppe som telte hele 5 deltakere, bestod kun av personer over 50!

Også i år var det svært lite vind. Mange av deltakerne var forberedt på dette og hadde tatt fram sitt største utstyr. Seil opptil 14 kvm !! ble benyttet. De fleste hadde seil rundt 7.5 kvm.

EBK vil takke alle som kom, og ønsker velkommen igjen, neste høst. Øvrige som skal hedres er Torolf som også i år stod som hovedarrangør og sekretæren som var bakkemannskap og samlet opp dem som måtte gi seg på veien.

Vinnerne var Atle Abrahamsen (EBK) og Erik Kvernberg (LBK) i hhv. Elite og VSOB. Vi gratulerer nok en gang.

Regatta-plasseringer

Jorunn Horgen har også i 1997 vært medlem av Olympiatoppen og deltatt i en rekke regattaer. Blant plasseringene kan nevnes:
4. plass NM Mistral (beste kvinne).
1. plass SPA-regatta
2. plass Roma Sail Week
10. plass French Olympic Week Hyeres
Jorunn deltar også i VM i Perth, Australia med nye muligheter for gode resultater - Lykke til Jorunn.

Jorunn ble kåret til Årets Brettseiler 1996 av Norges Seilerforbund - vi gratulerer.

Jorunn Horgens rekrutteringsfond

NSF har opprettet Jorunn Horgens rekrutteringsfond.
Sitat fra NSF: "Fondet er opprettet for å gi tilskudd til tiltak innen området rekruttering i norsk seilsport. Målsettingen med fondet er å øke bredden i norsk seilsport, gjennom bla. å støtte talenter og prosjekter som bedrer grunnlaget for å utvikle norske seilere til verdensklassen."

Klubbmesterskap

I år prøvde vi på et nytt konsept for å arrangere klubbmesterskapet. Dette gikk ut på at klubbens medlemmer kunne etter ønske melde seg på en varslingsliste hos Atle Abrahamsen og Atle ringte rundt ved gode forhold. Etter 2 forsøk på Eikeren og på Helgeroa med sviktende vindforhold ble det ikke arrangert klubbmesterskap i år. Dette opplegget fikk dog det positive resultatet av vi tre ganger hadde stor samling av klubbmedlemmer.

Møter

Det er i perioden avholdt 3 styremøter og 1 medlemsmøte.

Medlemsmøtet ble holdt på Hokksund Hotel 16. april med godt oppmøte. Gjennomgang av årets sesong ble foretatt. Jibbevideo ble vist (denne er hos Torgeir for dem som måtte ønske å tørr-trene i vinter/vår). Trådløst speedometer for seilbrett ble demonstrert.

Klubben deltok med 1 representant på årsmøtet til Idrettsrådet i øvre Eiker

Økonomi

Klubbens økonomi er fremdeles på det nivå den bør være.

Organisasjon

Klubbens styre har i perioden bestått av:
LederTorgeir Bjørnvold
NestlederØystein Bunes
KassererAlf Harald Henriksen
SekretærPål Andersen
StyremedlemAnna Abrahamsen
VaramedlemTorolf Sogn
  
Øvrige verv 
RevisorStig Børre Eriksen
Varamedlem til revisorKetil Walaker
ValgkomiteAlf Gudleik Dale
ValgkomiteKnut Atle Johnsen
  
MaterialforvalterØystein Bunes
RegattasjefTorolf Sogn
Ansvarlig for barneidrettTorgeir Bjørnvold

Klubben har meldt overgang til Vestfold Seilkrets etter at Buskerud Seilkrets ble nedlagt.

Samarbeid med andre

Onsdag 13. August var Hokksund Padleklubb på vellykket besøk i Sandsbukta. Stort fremmøte og mye bading, bla. "tvungen" eskimorulle!

Diverse

Det har vært 3 utsendelser av klubbavisen "EBK Informerer" i løpet av året.

Pål Andersen
Sekretær