Hei

Du inviteres herved til årsmøte, i år ikke i henhold til tradisjon da vi etter de nye lovene har flyttet årsmøtet til Januar. Noter datoen i almanakken !! Tirsdag 6 Januar kl.19.00

Hokksund Hotell

Agenda Årsmøte 1997

 1. Åpning av årsmøte ved formann
 2. Godkjenne Saksliste og innkalling, saker til eventuelt
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Behandle Årsberetning for 1997
 5. Godkjenne regnskapsrapport for 1997
 6. Fastsette kontingent for 1998, forslag uendret
 7. Vedta budsjett for 1998
 8. Godkjenne styresammensetning for 1998
 9. Valg
 10. Kaffe
 11. Innspill til neste års program
 12. Eventuelt
  Trenger vi nye medlemmer?
  Rekruttering (Web, Kursvirksomhet, Tøymerker)
  Klubbmesterskap: Er det nødvendig?

Regnskap 1997

Ikke vedlagt da det avsluttes 31.12.97.

Budsjett 1998

Det tas sikte på et 0-budsjett for 1998 også.

Styrets forslag til styresammensetning 1998

Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, 1 Styremedlem, 1 varamedlem.

Verv : Regattasjef Eikeren Rundt

Forslag til program for 1998

April

Medlemsmøte

26.April

Dugnad med grilling

6.Mai

Sesongstart

Mai

Klubbtur Lista

21-24 mai

Klubbtur Danmark

Juni

Kurs

August

Kurs ?

13.sept.

Eikeren Rundt 98

20. sept.

Klubbmesterskap

30. sept.

Sesong slutt

Sept/Okt

Klubbtur Danmark

4. Okt.

Vinterlagring av materiell

Klubbregatta i.h.t. liste når forholdene er bra

Kurs etter behov

Kontingent

Det er enda en del som ikke har betalt medlemskontingent for 1997.

Postgiro nummeret er : 0825 02 76843

Eikeren Brettseilerklubb v/Alf Henriksen, Vestre Eikenga 14, 3400 Lier

Familie : 300,- Senior : 200,- Junior : 125,-

Skriv navn på familiemedlemmer og fødselsår for nye medlemmer og Juniorer


Lista turer

13-14/9

Hørte via Arne Förlie, at Rune og Henrik fra Brevik Seilforening,skulle nedover til Lista denne helga.
Etter intense studier av værmeldingen bestemte jeg meg for å dra nedover på lørdags morgen for å hjelpe til med seilinga.

Vel ankommet Bauskje blåste det vestlig kuling med bygevær, dønningene brøyt friskt over stein og skjær. På stranda var det 1,5 meter brytende bølger og etter samråd med Breviks utsendte, dro vi til Lyngdal og seilte med 4,5.
Fine forhold, kunne seile innenfor morrabakken i hoftedypt vann og det kom godt med, seilingen min involverte nemlig mange strandstarter.

Natt til søndag gikk portalen på Lomsesanden Camping i bakken, og vi tok det som et signal om at Lyngdalsfjorden var den rette plassen for oss.

Søndag seilte vi med 4,5 men vinden var noe mere ujevn.
Så var det bare å kjøre hjem, denne gang med alt utstyret inntakt.

19-21/9

EBKs høsttur gikk av stablen med kun 3 deltakere, Arne,Øystein og Knut heter klubbens tapre utsendte.

Forsøket på å få med flere, endte bare opp med at vi måtte høre en mengde talentløse unnskyldninger for ikke å kunne dra. Da jeg har for liten plass til å ta dem med her, kommer jeg muligens tilbake til dem i en egen bok.

Avgang fra Kongsberg 0600, ankomst Bauskje ca 1200, det blåste NV og sola skinte. Etter en bedre lunch, dro Arne ut med 5,0, han demonstrerte da seiling av sinker i lite eller ingen vind ( vinden kom fra NNV og da blir det litt dødt inne i bukta). Etter å ha vist fram en finslepen teknikk kom Arne ut til vinden og kom på plan. Øystein dro ut med 5,3, undertegnede valgte 6,0 og slalombrett for å seile inne i bukta. Flatt vann inne i bukta gir fine forhold for jibbetrening. Dønningene var i bomhøyde, så Arne og Øystein fikk luft under brettet, undertegnede prøvde å få finna ut av vannet. Under en radikal manøver makta ikke bommen til Arne mere, men det var alt som gikk med av utstyr den dagen.

Lørdag seilte vi med 4,5, oppe ved vraket brøt bølgene og etter en forsiktig rekognosering for å finne posisjonen til alle steinene, benyttet Øystein anledningen til å ri bølgene innover. På slutten av dagen trodde undertegnede at han hadde lært å hoppe. Men, etter ei flat landing i trapesen knakk bommen. Under neste tur til Lista blir målet å lære å huke ut trapesen før man hopper.

Søndag var det mindre vind, så vi seilte med 6,7 og 6.0. Til slutt gjenstår det bare å reklamere for neste tur til Lista som vil finne sted i mai 1998.

Knut


Danmarkstur

Hørte at opptil flere av klubbens medlemmer var i Danmark i sommer, Anna og Atle fikk i hvertfall vind!

Undertegnede investerte i 5.0 seil og dro på høstferie med Danskebåten 1.Oktober, navigerte i kuling styrke langs kysten (i bil) etter kart med "28 dejlige steder at windsurfe" (ervervet fra Knut), endte opp med hus (125,- pr. natt) i Struer. Lite vind til denne årstiden sa husverten; en dag vindstille, en dag 7.5, en 6.0 og resten 5.0 og mindre. Innen en halvtimes kjøretur kan man justere vindstyrken fra erfaren ved vestkysten til nybegynner i Venø bugt. Kunne ikke lese vindretning av trærne, de lå fastgrodd mot øst ! For det meste lang-grunt, dvs. fint å trene jibb, vand-start, hopping mm. Fin høsttur, anbefales.

Torgeir


Eikeren rundt 1997

Klubbens årlige tur-regatta, Eikeren Rundt, gikk av stabelen 6 september i strålende sol og heller lite vind - samme forhold som ifjor. 14 deltakere fra KNS, DSSF, LBK og EBK var i år med. Regattaen hadde i år to klasser; Elite og VSOB (Very Special Old Boys). Sistnevnte gruppe som telte hele 5 deltakere, bestod kun av personer over 50!

Også iår var det svært lite vind. Mange av deltakerne var forberedt på dette og hadde tatt fram sitt største utstyr. Seil opptil 14 kvm !! ble benyttet. De fleste hadde seil rundt 7.5 kvm.

EBK vil takke alle som kom, og ønsker velkommen igjen, neste høst. øvrige som skal hedres er Torolf som også i år stod som hovedarrangør og sekretæren som var bakke mannskap og samlet opp dem som måtte gi seg på veien.

Vinnerne var Atle Abrahamsen (EBK) og Erik Kvernberg (LBK) i hhv. Elite og VSOB. Vi gratulerer nok en gang.


Klubbregatta

Ble forsøkt gjennomført en helg i Eikeren og en helg på Helgeroa. Grunnet liten interesse fra været og medlemmene ble det ikke klubbregatta i år.


Besøk av Hokksund Padleklubb

Onsdag 13. August var Hokksund Padleklubb på vellykket besøk i Sandsbukta. Stort fremmøte og mye bading, bla. "tvungen" eskimorulle !


Vinter trening

Klubben disponerer jibbe video (Peter Hart) og nybegynner video for utlån. Disse er hos Torgeir- ta kontakt med ham.


Internet

Vil du stå på EBK's e-mail liste ?

send en mail til torgbjoe@online.no

 

Vi skal prøve å få lagd en hjemmeside for EBK på Internet. Innspill til innhold tas imot med takk. Send mail til Torgier (se ovenfor).


Hilsen Styret